Uszkodzenie skórne po oparzeniu rurą wydechową motoru. Efekt po 25 dniach stosowania serum ze śluzem ślimaka Nature Cosmetics.

Uszkodzenie skorne po oparzeniu rura wydechowa motoru 25 dni aplikacji serum ze sluzem slimaka Nature Cosmetics 11zon